Lịch sử

 • 1965
  Nguồn gốc từ Viện Nghiên cứu Bưu chính Viễn thông số 5 (Tiền thân của FH&DT)
 • 1987
  Tuyến cáp quang đầu tiên của Trung Quốc do Viện Nghiên cứu Bưu chính Viễn thông số 5 thiết kế
 • 1998
  Datang Telecom Technology Co., Ltd (DTT) Mã chứng khoán đại chúng là 600168
 • 1999
  Chengdu Datang Communication Cable Co., Ltd.
 • 2017
  Thành lập CICT đồng nghĩa với việc công ty Truyền thông Quốc gia lớn nhất Trung Quốc ra đời
 • Cho đến bây giờ
  Chengdu Datang, với tư cách là Thành viên của CICT, đang tích cực phát triển thị trường toàn cầu